Οταν προσπαθώ να αλλάξω μεταξύ γλωσσών (πχ από Αγγλικά σε Ελληνικά) το πρόγραμμα "κολλάει"

Το πιθανότερο είναι ότι το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows Vista 64bit ή Windows 7 64bit. Εϊναι γνωστό ότι στα 64μπιτα λειτουργικά συστήματα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας με διάφορες εφαρμογές.

Ευτυχώς το συγκεκριμένο πρόβλημα λύνεται πολύ εύκολα :

Χρειάζεται απλώς να αλλάξετε τον συνδυασμό πλήκτρων που χρησιμοποιείτε για την εναλλαγή μεταξύ γλωσσών. Ο πιό συνηθισμένος συνδυασμός είναι τα πλήκτρα Αριστερό Alt + Shift. Για την επίλυση του προβλήματος σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Αριστερό Ctrl + Shift. Οδηγίες για το πώς θα το κάνετε αυτό σας δίνουμε αμέσως παρακάτω :

  • Πατήστε με ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ στην ένδειξη γλώσσας που βρίσκεται στην μπάρα στην κάτω δεξία πλευρά της οθόνης σας

  • Επιλέξτε "Settings" ή "Ρυθμίσεις" εάν πρόκειται για Ελληνική έκδοση

  • Επιλέξτε το κουμπί που σας επιτρέπει να αλλάξετε τα πλήκτρα επιλογής γλώσσας (Change Key Sequence ή Αλλαγή Ακολουθίας Πλήκτρων). Δείτε την ΑΡΙΣΤΕΡΗ φωτογραφία παρακάτω

  • Επιλέξτε ως πλήκτρα εναλλαγής μεταξύ γλωσσών τα πλήκτρα Ctrl + Shift. Δείτε την ΔΕΞΙΑ φωτογραφία παρακάτω

  • Αποθηκεύστε την επιλογή σας. Το πρόβλημα θα πρέπει να έχει λυθεί. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας.

Last updated