Γιατί χρειάζεται να ενεργοποιήσω την εφορμογή αφού την έχω αγοράσει;

Η ενεργοποίηση του προϊόντος διασφαλίζει την γνησιότητά του και αποτρέπει την παράνομη αναπαραγωγή και χρήση του. Η διαδικασία της ενεργοποίησης είναι ευρέως διαδεδομένη μέθοδος και χρησιμοποιείται από πολλές εταιρίες (συμπεριλαμβανομένων και εταιριών κατασκευής Antivirus). Η ενεργοποίηση γίνεται τηλεφωνικά και διαρκεί 5 λεπτά. Διαβάστε επίσης την Αδεια Χρήσης & τους Ορους Χρήσης που περιλαμβάνονται στο προϊόν.

Last updated