Γιατί δεν μπορώ να δώ Ελληνικούς χαρακτήρες κατά την εγκατάσταση ή την χρήση του προγράμματος;

Πολλές φορές κατά την εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος γίνεται ημιτελής εγκατάσταση της υποστήριξης των Ελληνικών χαρακτήρων. Το αποτέλεσμα είναι προβλήματα στην εμφάνιση των Ελληνικών. Αν δε μπορείτε να δείτε σωστά τα Ελληνικά, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με την έκδοση Windows που έχετε :

Ελληνικά στα Windows 7 / Windows 10 / Windows Server

 • Πατήστε: Start (Εναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)

 • Κάντε κλικ: στο Clock, Language and Region (Ωρα, Γλώσσα και Περιοχή) ή στο Region and Language (Γλώσσα και Περιοχή) ή στο Region (Περιοχή) ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε

 • Κάντε κλικ στο: Region and Language (Γλώσσα και Περιοχή) ή στο Region (Περιοχή) ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε

 • Επιλέξτε την ενότητα Adminstrative (Διαχείριση) και πατήστε το κουμπί "Change system locale" ή "Αλλαγή Τοπικών Ρυθμίσεων Συστήματος"

 • Εάν το windows locale είναι ο,τιδήποτε άλλο εκτός από Ελληνικά τότε αλλάξτε το σε Greek (Ελληνικά) από το Μενού Επιλογών του Current System Locale και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν το windows locale είναι ήδη Greek (Ελληνικά) τότε αλλάξτε το σε Αγγλικά από το Μενού Επιλογών του Current System Locale, κάντε επανεκκίνηση, αλλάξτε το σε Ελληνικά και κάντε δεύτερη επανεκκίνηση του υπολογιστή

Ελληνικά στα Windows Vista

 • Πατήστε: Start (Εναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)

 • Κάντε κλικ: στο Clock, Language and Region (Ωρα, Γλώσσα και Περιοχή) ή στο Region and Language (Γλώσσα και Περιοχή) ή στο Region (Περιοχή) ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε

 • Κάντε κλικ στο: Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)

 • Επιλέξτε την ενότητα Adminstrative και πατήστε το κουμπί "Change system locale..."

 • Επιλέξτε Greek (Ελληνικά) στο Μενού Επιλογών του Current System Locale

Πιθανόν να χρειαστείτε επανεκκίνηση και/ή ίσως σας ζητηθεί το CD των Windows.

Ελληνικά στα Windows XP / 2003 Server

 • Πατήστε: Start (Εναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)

 • Κάντε διπλό κλικ στο: Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)

 • Επιλέξτε την ενότητα Advanced (Για Προχωρημένους)

 • Επιλέξτε Greek (Ελληνικά) στο Μενού Επιλογών του Language for non-Unicode Programs (Γλώσσα για προγράμματα non-Unicode)

Πιθανόν να χρειαστείτε επανεκκίνηση και/ή ίσως σας ζητηθεί το CD των Windows.

Ελληνικά στα Windows 2000

 • Πατήστε: Start (Εναρξη) > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)

 • Κάντε διπλό κλικ στο: Regional Options (Τοπικές Ρυθμίσεις)

 • Επιλέξτε την ενότητα General (Γενικά)

 • Στο κάτω κουτί "Language settings for system" (Ρυθμίσεις Γλώσσας Συστήματος), κάνετε "τικ" στο Greek (Ελληνικά)

 • Πατήστε το κουμπί "Set Default" (Προεπιλογή), και επιλέξτε Greek (Ελληνικά)

 • Υστερα στο επάνω κουτί, "Settings for current user" (Επιλογές τρέχοντος χρήστη), επιλέξτε Greek (Ελληνικά)

Πιθανόν να χρειαστείτε επανεκκίνηση και/ή ίσως σας ζητηθεί το CD των Windows.

Ελληνικά στα Windows 98 / NT / Me

Αν δεν μπορείτε να δείτε σωστά τα Ελληνικά, η μόνη ενδεδειγμένη και σίγουρη λύση είναι η επανεγκατάσταση των Windows από το CD. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να επιλέξετε Default Codepage Greek 737. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας και ζητήστε την βοήθεια έμπειρου τεχνικού προσωπικού.

Last updated